Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Σε επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) υγείας προχωρά η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία. Αντί για μόνιμες προσλήψεις, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη συνεργασία των δημόσιων νοσοκομείων με 365 ιδιώτες γιατρούς (53 στην 7η ΥΠΕ), με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για 2-4 μήνες «για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προχωρώντας στην εφαρμογή πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Οι ιδιώτες γιατροί που θα απασχοληθούν προαιρετικά στο ΕΣΥ θα προστεθούν στους 16.000 περίπου εργαζόμενους που δουλεύουν στις δημόσιες μονάδες υγείας με ελαστικές μορφές απασχόλησης και στους 5000 περίπου επικουρικούς (πάνω από 600 στην Κρήτη) που προσλήφθηκαν τους τελευταίους 4 μήνες.
Θεμελιώδης αρχή σύστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ο Δημόσιος Χαρακτήρας των Μονάδων Υγείας (ΝΠΔΔ) και οι εργασιακές σχέσεις που θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε όλους τους εργαζόμενους (ειδικά στους γιατρούς γιατί στο υπόλοιπο προσωπικό δεν τέθηκε θέμα).

Η διεύρυνση της ευελιξίας στην εργασία όπως και οι ΣΔΙΤ εντάσσονται στα πλαίσια της πολιτικής των κυβερνήσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων και εξυπηρετούν το σχεδιασμό για απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη για καθολική παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας και για μεταβίβαση μέρους αυτής της ευθύνης στους ίδιους τους ασθενείς είτε άμεσα (με απευθείας πληρωμές τους) είτε έμμεσα (μέσω των ασφαλιστικών ταμείων).

Η προκήρυξη αυτή είναι αρχή κατάργησης της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ.

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στο συλλογικό οργανωμένο αγώνα για μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα και για υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας, ενάντια στην προσπάθεια διεύρυνσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και επέκτασης των ΣΔΙΤ.

Η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας για την αντιμετώπιση τόσο των τρέχουσων αναγκών όσο και ενός ενδεχόμενου δεύτερου επιδημικού κύματος, απαιτεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Αγωνιζόμαστε για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, που θα λειτουργεί με κριτήριο την καθολική ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βρύσαλης Δημήτρης Κοκοβάκης Γρηγόρης
    

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *