Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του αν. Υπουργού υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση του υπ. Υγείας και Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με την οποία ρυθμίζεται η επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών,) που υπηρετούν στα παρακάτω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ:

α) Επειγόντων Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός – μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής, στ) Αιμοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, θ) Ψυχιατρικά Τμήματα που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι) Χημειοθεραπείας – Ογκολογίας, ια) Τραπεζών γάλακτος, ιβ) Προγεννητικού ελέγχου, ιγ) Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα, ιε) Βιοπαθολογικό και τέλος ιστ) στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

Η απόφαση δικαιώνει  μερικώς το αγώνα που έκαναν οι υγειονομικοί όλα αυτά τα χρόνια. Όμως το αίτημα ήταν και είναι να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες ανεξάρτητα εργασιακής σχέσης! Παραμένει η αδικία στον ίδιο χώρο εργαζόμενοι να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα!!!

Παράλληλα, ακόμα και αυτή η απόφαση δεν παίρνει υπόψη της  ότι με την εξέλιξη των Νοσοκομείων έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα, εξειδικεύσεις  στα οποία επικρατούν εξίσου Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Συνθήκες Εργασίας, όπως η κλινική της Παιδοαιματολογικής, της Παιδοψυχιατρικής, οι κλινικές που έχουν θάλαμο κρατουμένων. Στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να προστεθούν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου εκπαίδευσης, ειδικότητας και σχέσης εργασίας για να αρθεί η αδικία ετών, άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων του ίδιου εργασιακού χώρου. Η θεμελίωση της ειδικής άδειας να χορηγείται με την συμπλήρωση συνεχούς εργασίας έξι μηνών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

• Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία - Πρόνοια με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για όλο το λαό. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση. Πλήρης κρατική χρηματοδότηση σε Υγεία - Πρόνοια.

• Ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ! Άμεση λήψη μέτρων υγείας κι ασφάλειας. Να προσληφθούν εδώ και τώρα γιατροί εργασίας - τεχνικοί ασφαλείας. Κάτω τα χέρια από το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας! Να επεκταθεί και στους εργαζόμενους ειδικοτήτων που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες και σήμερα δεν το παίρνουν.

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *